Sustainability Works - Annelies Pijnenburg - Amsterdam
Sustainability Works

Transitie naar duurzamere praktijken versnellen en opschalen

We hebben een nieuwe naam.

Duurzaamheid Werkt heet vanaf nu Sustainability Works.

Sustainability Works brengt bij elkaar:

Opdrachtgevers

 • Duurzame koplopers van start-up tot corporate
 • Internationaal actief, waardegedreven
 • Met complexe, dynamische omgeving
 • Behoefte aan goed presterende teams
 • Organisatorische onzekerheid (meerdere scenario's)

Kandidaten

 • Waardegedreven, hoge integriteit
 • Hoge professionaliteit, autonoom, met hoge kwaliteitsnormen
 • Complexiteit doorzien en vertalen naar haalbare verbeteringen
 • Focus op impact en marktrelevantie
 • Groei, leren en ervaringen zijn belangrijk

How to select sustainability professionals?

How to select sustainability professionals

Standard job requirements, e.g:

 • Sector or country experience​
 • Functional: management, comms, sales, etc​
 • All-round professionality ​
 • Language skills​

Minimum requirements

Transitional competencies:​

 • Analytical, conceptual and zooming skills
 • Multi-talented, strategist ánd hands-on,
  innovative, agile​
 • Engagement and interpersonal effectiveness​

These define effectiveness in a dynamic context

Sustainability core:​

 • Personal vision and mission​
 • Drive & motivation. Perseverance.​
 • Values, integrity, credibility​

These are qualifyers for transitional leadership towards more sustainable practices